Kim Chi

KIM CHI CẢI THẢO CHO MÌ ONGKIM'S 60G

8.500 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CHAY HỘP ÔNG KIM BIBIGO 500G

47.900 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM BIBIGO 500G

47.900 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM BIBIGO 100G

14.900 đ

 

KIM CHI SU HÀO ÔNG KIM 400G

47.900 đ

 

KIM CHI CẢI BẮP KORYO ÔNG KIM 100G

14.900 đ