Kim Chi

KIM CHI CẢI THẢO CHAY HỘP ONGKIM'S 500G

42.700 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S 500G

42.700 đ

 

KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM'S 100G

13.900 đ

 

KIM CHI SU HÀO ÔNG KIM 400G

42.700 đ

 

KIM CHI CẢI BẮP KORYO ÔNG KIM 100G

13.900 đ