RAU CỦ ĐÓNG HỘP   :  Gia Vị Ngâm

Gừng Trắng Gari 120G

62.900 đ

 

Gừng Đỏ Beni Shoga 120g

43.800 đ

 

GỪNG HỒNG HIKARI SHO

49.000 đ

 

GỪNG HỒNG GARI

43.800 đ

 

CỦ HÀNH COCKTAIL NGÂM FRAGATA

72.500 đ

 

HÀNH CỦ NGÂM FALLOT

165.800 đ