Đậu Hầm

ĐẬU GÀ HỮU CƠ HẦM KIỂU MA RỐC EDEN 560G

172.000 đ

 

ĐẬU LĂNG HỮU CƠ HẦM CÀ RI KIỂU ẤN EDEN 560G

172.000 đ

 

ĐẬU CANNELLINI CASA R. 400G

68.900 đ

 

ĐẬU HỮU CƠ HẦM KIỂU MEXICO EDEN 560G

159.000 đ

 

ĐẬU ĐEN HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA H. TO GOODNESS 400G

197.900 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ CASA R. 400G

72.800 đ

 

ĐẬU NƯỚNG SỐT BBQ HEINZ 390G

65.900 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HẦM CASTELLO 400G

28.700 đ

 

BẮP NGỌT NGUYÊN HẠT CRYSTAL 432G

38.088 đ

 

ĐẬU LĂNG CASA RINALDI 400G

55.700 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS 400G

85.700 đ

 

ĐẬU HỮU CƠ HỖN HỢP TRỘN SALAD GLOBAL ORGANICS 400G

86.400 đ