Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

21.870 đ

 

ỚT CAY ĐỎ

11.540 đ

 

ỚT JALAPENO

16.740 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.525 đ

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

15.360 đ

 

ỚT CHUÔNG CAM

79.800 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.980 đ