Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

21.870 đ

 

ỚT CAY ĐỎ

11.540 đ

 

ỚT JALAPENO

16.740 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

9.825 đ

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

13.140 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

17.055 đ