Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

23.644 đ

 

ỚT JALAPENO

18.099 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

10.623 đ

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

22.568 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

15.269 đ