Ớt

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

23.200 đ

 

ỚT JALAPENO

17.800 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

10.400 đ

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

22.200 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

18.200 đ