RAU ĂN QUẢ  :  Chanh

CHANH THÁI KAFFIE

40.000 đ

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT

29.900 đ

 

CHANH VÀNG KHÔNG HẠT

28.760 đ