Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU CÔ VE

19.336 đ

 

ĐẬU HÀ LAN (G)

61.434 đ

 

ĐẬU QUE NICO

34.512 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

45.367 đ

 

ĐẬU ĐŨA

25.884 đ

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

38.058 đ

 

ĐẬU BẮP

18.748 đ

 

BẮP NON

15.975 đ

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

39.464 đ