Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU QUE NICO

55.860 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

41.960 đ

 

ĐẬU ĐŨA

23.940 đ

 

ĐẬU BẮP XANH

24.000 đ

 

ĐẬU BẮP

13.500 đ

 

BẮP NON

14.775 đ

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

36.500 đ