Các Loại Đậu - Hạt

ĐẬU CÔ VE

19.000 đ

 

ĐẬU HÀ LAN (G)

60.300 đ

 

ĐẬU QUE NICO

33.900 đ

 

ĐẬU HÀ LAN

44.500 đ

 

ĐẬU ĐŨA

25.400 đ

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

37.300 đ

 

ĐẬU BẮP

18.400 đ

 

BẮP NON

15.700 đ

 

ĐẬU NÀNH NHẬT NICO YASAI

38.700 đ