Cà Chua

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE

41.545 đ

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

CÀ CHUA COCKTAIL

31.360 đ

 

CÀ CHUA BI NGỌT

41.750 đ

 

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

CÀ CHUA HÀ LAN

39.300 đ

 

CÀ CHUA ĐỎ

27.400 đ