Bầu, Bí & Mướp

TRÁI BẦU NICO

64.950 đ

 

BÍ ĐAO NICO

64.950 đ

 

BÍ NGÒI XANH

21.894 đ

 

BÍ NGÒI VÀNG

31.625 đ

 

BÍ NGÔ NHẬT

64.656 đ

 

BÍ NGÔ

53.550 đ

 

BÍ NGÔ NON

22.575 đ

 

BÍ NGÔ MỸ

47.248 đ

 

BÍ ĐAO

37.737 đ

 

MƯỚP HƯƠNG

23.192 đ

 

MƯỚP

18.543 đ

 

BẦU NGỌT

23.192 đ