Bầu, Bí & Mướp

BÍ NGÒI XANH

21.500 đ

 

BÍ NGÒI XANH BABY

41.800 đ

 

BÍ NGÒI VÀNG

31.000 đ

 

BÍ NGÔ NHẬT

63.400 đ

 

BÍ NGÔ

52.500 đ

 

BÍ NGÔ NON

22.000 đ

 

BÍ NGÔ MỸ

46.300 đ

 

BÍ ĐAO

37.000 đ

 

MƯỚP HƯƠNG

22.800 đ

 

MƯỚP

18.000 đ

 

BẦU NGỌT

22.700 đ