RAU CỦ   :  RAU ĂN QUẢ

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE

41.545 đ

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

CÀ CHUA COCKTAIL

31.360 đ

 

CÀ CHUA NGỌT CHERRY

29.225 đ

 

CÀ CHUA CHERRY

36.575 đ

 

CÀ CHUA CHERRY NGỌT

38.000 đ

 

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

CÀ CHUA HÀ LAN

39.300 đ

 

CÀ CHUA ĐÀ LẠT

27.400 đ

 

DƯA LEO

23.590 đ

 

DƯA LEO BABY

26.000 đ

 

DƯA LEO BABY ĐÀ LẠT

19.200 đ