RAU ĂN QUẢ

CÀ TÍM NICO YASAI

27.960 đ

 

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

21.870 đ

 

KHỔ QUA NICO YASAI

33.480 đ

 

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE

41.545 đ

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

CÀ CHUA COCKTAIL

31.360 đ

 

CÀ CHUA BI NGỌT

29.225 đ

 

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

CÀ CHUA HÀ LAN

39.300 đ

 

CÀ CHUA ĐỎ

27.400 đ

 

DƯA LEO

23.590 đ

 

DƯA LEO BABY

26.000 đ