RAU ĂN QUẢ

ỚT CHỈ THIÊN NICO YASAI

21.870 đ

 

KHỔ QUA (G)

11.480 đ

 

KHỔ QUA NICO YASAI

33.480 đ

 

ĐẬU CÔ VE

17.883 đ

 

BẮP NẾP

8.400 đ

 

BẮP MỸ

45.800 đ

 

CÀ CHUA CHERRY CHOCOLATE

41.545 đ

 

CÀ CHUA CHERRY VÀNG

34.545 đ

 

CÀ CHUA COCKTAIL

31.360 đ

 

CÀ CHUA BI NGỌT

41.750 đ

 

CÀ CHUA BEEF

48.400 đ

 

CÀ CHUA HÀ LAN

39.300 đ