Xà Lách

XÀ LÁCH FRILL LET

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

11.520 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

19.680 đ

 

XÀ LÁCH REX

13.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.660 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

16.920 đ

 

XÀ LÁCH ĐỎ OAKLEAF

15.660 đ

 

XÀ LÁCH FLARE BELL RRFARN

40.000 đ