Xà Lách

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

52.465 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.600 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.200 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

20.700 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ (G)

20.800 đ

 

XÀ LÁCH REX

18.500 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

18.900 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

16.600 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

18.000 đ

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

16.600 đ

 

XÀ LÁCH MỠ CẦU ĐẤT

19.500 đ