Rau Trà Quế

RAU RĂM TRÀ QUẾ

6.210 đ

 

CẢI NGỌT TRÀ QUẾ

16.250 đ

 

RAU DỀN TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

RAU LANG TRÀ QUẾ

17.910 đ

 

RAU MUỐNG TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

RAU TẦN Ô TRÀ QUẾ

21.200 đ

 

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

4.440 đ

 

RAU MỒNG TƠI TRÀ QUẾ

27.900 đ

 

RAU DIẾP CÁ TRÀ QUẾ

10.700 đ

 

CẢI BẸ XANH TRÀ QUẾ

14.400 đ

 

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

36.800 đ