Rau Roquette

XÀ LÁCH ROQUETTE (DẠI)

24.800 đ

 

RAU ROCKET ARUGULA

24.800 đ

 

RAU ROCKET WASABI

24.800 đ