Rau Ăn Lá Khác

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

27.740 đ

 

MỒNG TƠI GO (G)

32.100 đ

 

RAU MỒNG TƠI NICO YASAI 250G

37.400 đ

 

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

RAU MUỐNG NICO 250G

37.500 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

21.720 đ

 

RAU DỀN NICO 250G

35.800 đ

 

CẢI XOONG

15.600 đ

 

RAU MỒNG TƠI

23.700 đ

 

RAU MUỐNG ECO

20.700 đ

 

RAU MUỐNG BABY

21.900 đ

 

RAU NGÓT ECO

13.800 đ