Rau Ăn Lá Khác

CẢI ĐUÔI PHỤNG NICO YASAI

29.992 đ

 

RAU CẢI RỔ C.U

25.979 đ

 

RAU BỒ CÔNG ANH C.U 300G

27.418 đ

 

RAU MỒNG TƠI NICO YASAI 250G

40.437 đ

 

RAU MỒNG TƠI

28.382 đ

 

RAU MUỐNG NICO 250G

40.600 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

23.484 đ

 

RAU DỀN NICO 250G

38.700 đ

 

RAU MỒNG TƠI

25.624 đ

 

RAU MUỐNG BABY

23.651 đ

 

MĂNG TÂY XANH

41.700 đ

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

13.677 đ