Đậu Hủ & Nấm

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

19.500 đ

 

NẤM MỐI

51.900 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

17.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

29.000 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ VIETGAP 250G 

115.000 đ

 

NẤM MỐI ĐEN VIETGAP 250G

189.600 đ

 

NẤM NGỌC THẠCH DA LAT VIETGAP 250G

62.000 đ

 

ĐẬU HỦ CHIÊN ÔNG KIM'S 350G

28.600 đ

 

NẤM BÀO NGƯ NHẬT BẢN

29.000 đ

 

NẤM MỠ TRẮNG YOSHIMOTO 200G

104.622 đ

 

NẤM MỠ NÂU YOSHIMOTO 200G

122.324 đ

 

NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI RI CA 150G

46.000 đ