Đậu Hủ & Nấm

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

18.400 đ

 

NẤM MỐI

48.940 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

16.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY 200G

27.400 đ

 

Đậu Hủ Chiên Ongkim'S 350gr

27.000 đ

 

NẤM BÀO NGƯ XÁM

27.650 đ

 

NẤM NÂU YOSHIMOTO

115.400 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ

43.500 đ

 

NẤM RƠM

38.940 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ

43.500 đ

 

NẤM MỠ BUTTON

53.920 đ

 

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA

88.700 đ