RAU ĂN CỦ  :  Củ Gia Vị

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

29.400 đ

 

HÀNH TÂY

17.850 đ

 

HÀNH LÝ SƠN

25.040 đ

 

HÀNH TRÀ QUẾ

21.200 đ

 

TỎI LÝ SƠN

31.940 đ

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

51.340 đ

 

CỦ RIỀNG

3.000 đ

 

CỦ NGHỆ

3.670 đ

 

GỪNG QUẢNG NGÃI

6.320 đ

 

CÂY SẢ

5.460 đ

 

CỦ HỒI

76.500 đ