Củ Cải

CỦ CẢI TRẮNG NICO YASAI

27.960 đ

 

CỦ CẢI VÀNG

46.940 đ

 

CỦ CẢI ĐƯỜNG (G)

27.090 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

25.600 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

24.860 đ