RAU ĂN CỦ  :  Củ Cải

CỦ CẢI VÀNG

46.940 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

25.600 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

23.200 đ