Củ Cải

CỦ CẢI TRẮNG NICO YASAI

29.600 đ

 

CỦ CẢI VÀNG

49.800 đ

 

CỦ CẢI ĐƯỜNG (G)

28.700 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

18.500 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

26.400 đ