RAU ĂN CỦ

KHOAI TỪ

18.819 đ

 

CÀ RỐT BABY VF

63.100 đ

 

CỦ HỒI RC (G)

40.065 đ

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

19.894 đ

 

NẤM MỐI

52.914 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

17.730 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

29.625 đ

 

KHOAI LANG MẬT CẦU ĐẤT 500G

29.478 đ

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

52.871 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ VIETGAP 250G 

117.515 đ

 

NẤM MỐI ĐEN VIETGAP 250G

193.427 đ

 

NẤM NGỌC THẠCH DA LAT VIETGAP 250G

63.250 đ