RAU ĂN CỦ

CỦ HỒI RC (G)

37.056 đ

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

18.400 đ

 

NẤM MỐI

48.940 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

16.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

27.400 đ

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

48.900 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ VIETGAP 250G 

108.700 đ

 

NẤM MỐI ĐEN VIETGAP 250G

178.900 đ

 

NẤM NGỌC THẠCH DA LAT VIETGAP 250G

58.500 đ

 

KHOAI TÂY CẮT ĐÔNG LẠNH LUTOSA 2.5KG

231.500 đ

 

KHOAI MÔN

39.900 đ

 

NGƯU BÀNG (G)

59.850 đ