RAU ĂN CỦ

CỦ HỒI RC (G)

39.279 đ

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

19.500 đ

 

NẤM MỐI

51.900 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

17.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

29.000 đ

 

KHOAI LANG MẬT CẦU ĐẤT 500G

28.900 đ

 

KHOAI TÂY TÍM MỸ

51.900 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ VIETGAP 250G 

115.000 đ

 

NẤM MỐI ĐEN VIETGAP 250G

189.600 đ

 

NẤM NGỌC THẠCH DA LAT VIETGAP 250G

62.000 đ

 

KHOAI TÂY CẮT ĐÔNG LẠNH LUTOSA 2.5KG

231.500 đ

 

KHOAI MÔN

42.300 đ