RAU CỦ   :  RAU ĂN CỦ

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

29.400 đ

 

Đậu Hủ Chiên Ongkim'S 350gr

27.000 đ

 

HÀNH TÂY

17.850 đ

 

CÀ RỐT BABY

57.450 đ

 

CÀ RỐT ĐÀ LẠT

15.450 đ

 

CÀ RỐT NHẬT

23.820 đ

 

CỦ CẢI VÀNG

46.940 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

25.600 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

23.200 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ BABY

27.755 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ

12.740 đ