RAU CỦ

CẢI NGỌT ECO

20.700 đ

 

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

29.400 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY

35.600 đ

 

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

21.000 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

35.500 đ

 

CẢI XOONG

15.600 đ

 

RAU DỀN

23.700 đ

 

RAU MUỐNG ECO

20.700 đ

 

RAU MUỐNG BABY

21.900 đ

 

RAU NGÓT ECO

13.800 đ

 

RAU MÁ

21.900 đ