RAU CỦ

RAU ROCKET

24.800 đ

 

RAU ROCKET ARUGULA

24.800 đ

 

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

RAU DỀN TRÀ QUẾ

26.700 đ

 

RAU LANG TRÀ QUẾ

17.910 đ

 

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

4.440 đ

 

RAU BỒ NGÓT TRÀ QUẾ

36.800 đ

 

CẢI XOĂN KALE

24.925 đ

 

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

21.720 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

19.500 đ

 

ỚT JALAPENOS CAY NỒNG 340G

97.500 đ