RAU CỦ

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

XÀ LÁCH REX

13.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.660 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

16.920 đ

 

XÀ LÁCH ĐỎ OAKLEAF

15.660 đ

 

KHOAI MÔN

53.200 đ

 

ĐẬU LĂNG HỮU CƠ HẦM CÀ RI KIỂU ẤN EDEN 560G

172.000 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

2.125 đ

 

Khoai Tây Hồng Mỹ

26.760 đ

 

Oliu Xanh Nhồi ớt Ngọt Crespo 935Ml

159.700 đ

 

ĐẬU HỮU CƠ HẦM KIỂU MEXICO EDEN 560G

159.000 đ