RAU CỦ

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

18.400 đ

 

XÀ LÁCH FRILL LET

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

11.520 đ

 

NẤM MỐI

48.940 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

16.400 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY 200G

27.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ

 

NGÒ GAI HỮU CƠ NICO

10.575 đ

 

XÀ LÁCH FINE FRISSEE

19.500 đ

 

RAU XÀ LÁCH SAN HÔ

19.680 đ

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ HẦM KIỂU MA RỐC EDEN 560G

172.000 đ