RAU CỦ

CHANH KHÔNG HẠT LÁT HỮU CƠ 20G

90.000 đ

 

RAU RĂM NICO 50G

14.900 đ

 

MĂNG TÂY LOẠI 1

44.970 đ

 

KHOAI TỪ

18.819 đ

 

HỖN HỢP NẤU CANH CHUA NICO 200G

34.900 đ

 

LÁ GIANG NICO 100G

27.900 đ

 

TRÁI BẦU NICO

64.950 đ

 

BÍ ĐAO NICO

64.950 đ

 

BÔNG CẢI XANH VIFARM

58.000 đ

 

BÔNG CẢI TRẮNG VF

50.709 đ

 

CÀ CHUA THÂN GỖ

81.549 đ

 

CÀ RỐT BABY VF

63.100 đ