RAU CỦ

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA H.TO GOODNESS 400G

219.800 đ

 

CỦ HỒI RC (G)

37.056 đ

 

HÀNH LÁ (G)

6.285 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG SẤY HỮU CƠ CLEARSPRING 40G

172.000 đ

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

18.400 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

49.500 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

13.780 đ

 

NẤM MỐI

48.940 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

16.400 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

13.400 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

27.400 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

19.600 đ