RAU CỦ

ĐẬU GÀ HỮU CƠ KHÔNG CHỨA BPA H.TO GOODNESS 400G

219.800 đ

 

CỦ HỒI RC (G)

39.279 đ

 

HÀNH LÁ (G)

6.600 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG SẤY HỮU CƠ CLEARSPRING 40G

172.000 đ

 

ĐẬU HŨ BÌA TOJY 300G

19.500 đ

 

XÀ LÁCH XOĂN RRFARN 100G

52.465 đ

 

XÀ LÁCH CAROL

14.600 đ

 

NẤM MỐI

51.900 đ

 

ĐẬU HŨ NON TOJY 300G

17.400 đ

 

XÀ LÁCH BÚP RC

14.200 đ

 

ĐẬU HŨ KY TOJY ĐÔNG LẠNH 200G

29.000 đ

 

XÀ LÁCH ROMAINE

20.700 đ