RAU CỦ ĐÓNG HỘP

KHOAI LANG HỮU CƠ HẦM EDEN 560G

172.000 đ

 

RAU HỮU CƠ HẦM EDEN 560G

159.000 đ

 

PATE CHAY HỖN HỢP NẤM GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

PATE CHAY HẠT DẺ GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

PATE CHAY HỖN HỢP ÓC CHÓ & CÀ CHUA KHÔ GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

PATE CHAY THẢO MỘC HỮU CƠ GRANOVITA 125G

99.800 đ

 

PATE CHAY NẤM HỮU CƠ GRANOVITA 125G

99.800 đ

 

PATE CHAY ĐẬU HỦ SỐT ỚT ĐỎ HỮU CƠ GRANOVITA 125G

89.000 đ

 

PATE CHAY HÀNH TÂY TỰ NHIÊN GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

PATE CHAY THẢO MỘC TỰ NHIÊN GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

PATE CHAY NẤM MỠ TỰ NHIÊN GRANOVITA 125G

75.000 đ

 

OLIVE ĐEN TÁCH HẠT NGÂM FRAGATA 150G

47.850 đ