RAU ĂN LÁ  :  Rau Cải

CẢI THẢO HỎA TIỄN 100G

46.850 đ

 

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

36.500 đ

 

CẢI NGỌT ECO

20.700 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY

35.600 đ

 

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

21.000 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

35.500 đ