RAU ĂN QUẢ

ĐẬU HÀ LAN

41.960 đ

 

ĐẬU ĐŨA

23.940 đ

 

ĐẬU BẮP NICO (G)

35.200 đ

 

ĐẬU BẮP GO

24.000 đ

 

ĐẬU BẮP

17.340 đ

 

BẮP NON

14.775 đ

 

ỚT CAY ĐỎ

11.540 đ

 

ỚT JALAPENO

16.740 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

9.825 đ

 

ỚT CHUÔNG ĐỎ

13.140 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

17.055 đ

 

CHANH (G)

7.346 đ