RAU CỦ   :  RAU ĂN QUẢ

ỚT CHUÔNG ĐỎ

14.625 đ

 

ỚT CHUÔNG CAM

79.800 đ

 

ỚT CHUÔNG VÀNG

16.980 đ

 

CHANH THÁI KAFFIE

40.000 đ

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT

26.425 đ

 

CHANH VÀNG KHÔNG HẠT

28.760 đ