RAU ĂN QUẢ

BÍ NGÔ

54.700 đ

 

BÍ NGÔ NON

20.880 đ

 

BÍ NGÔ MỸ

43.700 đ

 

BÍ ĐAO

34.900 đ

 

MƯỚP HƯƠNG

21.450 đ

 

MƯỚP

17.150 đ

 

BẦU NGỌT

21.450 đ

 

CÀ TÍM

16.440 đ

 

ĐẬU ĐŨA (G)

56.820 đ

 

CÀ TÍM NHẬT

16.920 đ

 

ĐẬU QUE GO (G)

24.000 đ

 

ĐẬU QUE NICO

31.920 đ