RAU CỦ   :  RAU ĂN QUẢ

MƯỚP

16.300 đ

 

BẦU NGỌT

21.450 đ

 

CÀ TÍM

14.280 đ

 

CÀ TÍM NHẬT

24.100 đ

 

ĐẬU QUE

51.520 đ

 

ĐẬU PETITS POIS

42.000 đ

 

ĐẬU BẮP XANH

24.000 đ

 

ĐẬU BẮP

13.500 đ

 

BẮP NON

14.400 đ

 

ỚT CAY ĐỎ

14.635 đ

 

ỚT JALAPENO

16.740 đ

 

ỚT CHUÔNG XANH

12.525 đ