RAU ĂN QUẢ

CÀ CHUA ĐỎ

27.400 đ

 

DƯA LEO

23.590 đ

 

DƯA LEO BABY

26.000 đ

 

DƯA LEO NHẬT RC (G)

17.790 đ

 

DƯA LEO NHẬT DALAT GAP (G)

23.400 đ

 

DƯA LEO BABY HOLLAND

21.960 đ

 

KHỔ QUA HV

20.850 đ

 

KHỔ QUA GAI

36.000 đ

 

BÍ NGÒI XANH

20.250 đ

 

BÍ NGÒI XANH BABY

39.481 đ

 

BÍ NGÒI VÀNG

29.250 đ

 

BÍ NGÔ NHẬT

59.800 đ