RAU CỦ   :  RAU ĂN QUẢ

DƯA LEO NHẬT

17.822 đ

 

DƯA LEO HÀ LAN

21.960 đ

 

KHỔ QUA HV

20.850 đ

 

KHỔ QUA GAI

36.000 đ

 

BÍ NGÒI XANH

20.250 đ

 

BÍ NGÒI VÀNG

29.250 đ

 

BÍ NGÔ NHẬT

16.740 đ

 

BÍ NGÔ

87.600 đ

 

BÍ NGÔ

14.910 đ

 

BÍ NGÔ NON

18.960 đ

 

BÍ NGÔ MỸ

43.700 đ

 

BÍ ĐAO

34.900 đ