RAU ĂN LÁ

CẢI NGỌT HV

26.250 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY

35.600 đ

 

RAU CHÂN VỊT

20.975 đ

 

XÀ LÁCH FLARE BELL RRFARN

40.000 đ

 

CẢI THẢO NICO YASAI

74.900 đ

 

CẢI NGỌT NICO YASAI

35.500 đ

 

XÀ LÁCH RC ROMAINE (G)

15.660 đ

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ RC (G)

13.000 đ

 

BẮP CẢI TRÒN NICO

43.500 đ

 

RAU DỀN NICO 250G

35.800 đ

 

LÁ HƯƠNG THẢO GG (G)

15.522 đ

 

XÀ LÁCH LOLLO ĐỎ GG (G)

20.680 đ