RAU ĂN LÁ

RAU TÍA TÔ NICO YASAI

16.890 đ

 

HÀNH PARO HỮU CƠ NICO

21.250 đ

 

XÀ LÁCH ROQUETTE (DẠI)

24.800 đ

 

RAU ROCKET ARUGULA

24.800 đ

 

CẢI XOĂN KALE RFARN

50.000 đ

 

CẢI NGỌT GO (G)

32.100 đ

 

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

CẢI XOĂN KALE

24.925 đ

 

RAU MUỐNG NICO 250G

37.500 đ

 

CẢI BẸ XANH NICO 250G

35.500 đ

 

CẢI BẸ XANH GO (G)

32.100 đ

 

RAU CẢI XANH MINI           

16.080 đ