RAU CỦ   :  RAU ĂN LÁ

RAU ROCKET ARUGULA

24.800 đ

 

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

NGÒ RÍ TRÀ QUẾ

4.440 đ

 

CẢI XOĂN KALE

17.375 đ

 

CẢI NGỌT

26.250 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

20.100 đ

 

CẢI NGỌT NICOYASAI

19.500 đ

 

CẢI NGỌT ECO

20.700 đ

 

CẢI BÓ XÔI BABY

35.600 đ

 

CẢI BÓ XÔI TRẮNG

21.000 đ

 

CẢI XOONG

15.600 đ

 

RAU DỀN

23.700 đ