RAU ĂN LÁ

XÀ LÁCH XANH SALANOVA

17.800 đ

 

XÀ LÁCH XANH OAKLEAF

15.660 đ

 

XÀ LÁCH XANH LOLLO

16.920 đ

 

XÀ LÁCH LÁ SỒI ĐỎ RC

15.660 đ

 

MỒNG TƠI GO (G)

32.100 đ

 

CẢI THÌA CAO SẢN (G)

14.360 đ

 

RAU MỒNG TƠI NICO YASAI 250G

37.400 đ

 

CẢI THÌA GO (G)

24.000 đ

 

RAU XÀ LÁCH HỖN HỢP NAM EURO

38.700 đ

 

CẢI NGỒNG GO (G)

40.800 đ

 

CẢI DÚN GO (G)

32.100 đ

 

CẢI NGỒNG NICO YASAI

27.740 đ