RAU ĂN LÁ  :  Rau Ăn Lá Khác

RAU MỒNG TƠI

26.250 đ

 

CẢI XOĂN KALE

17.375 đ

 

CẢI CẦU VỒNG

20.100 đ

 

CẢI XOONG

15.600 đ

 

RAU DỀN

23.700 đ

 

RAU MUỐNG ECO

20.700 đ

 

RAU MUỐNG BABY

21.900 đ

 

RAU NGÓT ECO

13.800 đ

 

RAU MÁ

21.900 đ

 

MĂNG TÂY XANH

76.410 đ

 

LÔ HỘI TƯƠI (NHA ĐAM)

11.500 đ