RAU ĂN CỦ

KHOAI SỌ

32.450 đ

 

HÀNH LÝ SƠN

25.040 đ

 

TỎI HỮU CƠ (G)

69.480 đ

 

TỎI LÝ SƠN

27.480 đ

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

51.340 đ

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

8.570 đ

 

CỦ NGHỆ

3.670 đ

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

10.960 đ

 

CÂY SẢ

5.460 đ

 

CỦ HỒI

76.500 đ

 

CỦ HÀNH TÍA PHÁP

39.860 đ

 

CỦ TỎI TÍA

49.860 đ