RAU CỦ   :  RAU ĂN CỦ

NẤM BÀO NGƯ NHẬT NICOYASAI

29.000 đ

 

NẤM RƠM

38.940 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ

43.500 đ

 

NẤM MỠ BUTTON

50.960 đ

 

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA

88.700 đ

 

NẤM ĐÔNG CÔ HOSHI

285.000 đ

 

NẤM MỒNG GÀ KHÔ SABAROT

239.000 đ

 

NẤM XẾP KHÔ SABAROT

198.000 đ

 

ĐẬU HŨ MỀM MORINAGA

68.950 đ

 

ĐẬU HỦ CHIÊN MORINAGA

68.950 đ

 

ĐẬU NATTO SOYA 3 MIẾNG

64.500 đ

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM

14.500 đ