RAU ĂN CỦ

CỦ CẢI TRẮNG BABY

24.860 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ BABY

27.755 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ

12.740 đ

 

SU HÀO

12.060 đ

 

CỦ SEN

19.300 đ

 

KHOAI TÂY BABY

32.200 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG MỸ

46.000 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG

39.200 đ

 

KHOAI LANG MẬT ĐÀ LẠT

82.400 đ

 

KHOAI LANG MẬT CD

68.000 đ

 

KHOAI LANG NHẬT CD

59.300 đ

 

KHOAI LANG NHẬT

36.250 đ