RAU CỦ   :  RAU ĂN CỦ

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

51.340 đ

 

CỦ RIỀNG

3.000 đ

 

CỦ NGHỆ

3.670 đ

 

GỪNG QUẢNG NGÃI

6.320 đ

 

CÂY SẢ

4.700 đ

 

CỦ HỒI

76.500 đ

 

CỦ HÀNH TÍA PHÁP

39.900 đ

 

CỦ TỎI TÍA

49.860 đ

 

ME TÁCH VỎ KHÔNG HẠT

18.900 đ

 

NẤM BÀO NGƯ XÁM

27.650 đ

 

NẤM NÂU YOSHIMOTO

112.000 đ

 

NẤM ĐÙI GÀ

43.500 đ