RAU CỦ   :  RAU ĂN CỦ

KHOAI TÂY BABY

14.910 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG CD

19.350 đ

 

KHOAI TÂY VÀNG

23.520 đ

 

KHOAI LANG MẬT CD

64.700 đ

 

KHOAI LANG NHẬT CD

56.400 đ

 

KHOAI LANG RUỘT TÍM

21.500 đ

 

KHOAI LANG NHẬT

24.250 đ

 

KHOAI SỌ

29.500 đ

 

BẮP NGỌT

41.600 đ

 

HÀNH LÝ SƠN

23.840 đ

 

HÀNH TRÀ QUẾ

21.200 đ

 

TỎI LÝ SƠN

31.940 đ