RAU ĂN CỦ

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

29.800 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG NICO YASAI

13.580 đ

 

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

28.800 đ

 

ĐẬU HỦ CHIÊN ONGKIM'S 350G

27.000 đ

 

CỦ HÀNH TÂY

29.750 đ

 

CÀ RỐT BABY

57.450 đ

 

CÀ RỐT NHẬT BẢN (G)

22.350 đ

 

CÀ RỐT NHẬT

23.820 đ

 

CỦ CẢI VÀNG

46.940 đ

 

CỦ CẢI ĐƯỜNG (G)

27.090 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

25.600 đ