RAU CỦ   :  RAU ĂN CỦ

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

29.400 đ

 

CÀ RỐT BABY

41.850 đ

 

CÀ RỐT ĐÀ LẠT

15.450 đ

 

CÀ RỐT NHẬT

23.820 đ

 

CỦ CẢI VÀNG

46.940 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG

23.250 đ

 

CỦ CẢI TRẮNG BABY

23.200 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ BABY

23.100 đ

 

CỦ DỀN ĐỎ

11.600 đ

 

SU HÀO

11.480 đ

 

CỦ SEN

15.900 đ