PHÔ MAI

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR 100G

41.900 đ

 

PHÔ MAI SỢI EMBORG CHEDDAR 150G

86.500 đ

 

PHÔ MAI MATURE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

159.600 đ

 

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR MILD

149.000 đ

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR ERU 150G

64.200 đ

 

PHÔ MAI KRAFT MEXICAN CHEDDAR PEPPER JACK 226G

167.400 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

119.500 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU CAM GRAND'OR 200G

119.500 đ

 

PHÔ MAI GALBANI MOZZARELLA LUCIA

163.520 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA TƯƠI GALBANI 125G

199.600 đ