KEM, BƠ & PHÔ MAI  :  PHÔ MAI

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR ARLA NATURAL

79.600 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

119.500 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU CAM GRAND'OR

119.500 đ

 

ARLA CHEDDAR CHEESE

32.760 đ

 

PHÔ MAI GALBANI MOZZARELLA LUCIA

145.170 đ

 

PHÔ MAI GALBANI MOZZARELLA TƯƠI

187.000 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA MINI GALBANI

237.600 đ

 

PHÔ MAI GALBANI MOZZARELLA

84.700 đ

 

PHÔ MAI PIZZA 4P'S FRESH MOZZARELLA

71.500 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA 40% BÀO SỢI

94.000 đ

 

PHÔ MAI EMBORG MOZZARELLA

94.000 đ

 

BOTTEGA ZELACHI PHÔ MAI BÀO MOZZARELLA

91.260 đ