PHÔ MAI

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

PHÔ MAI PRESIDENT PARMIGIANO REGGIANO

256.820 đ

 

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO AMBROSI

359.000 đ

 

PHÔ MAI AMBROSI GRANA PADANO 200G

299.600 đ

 

PHÔ MAI BỘT FROMAGIO 100G

73.750 đ

 

PHÔ MAI TRẮNG CHEDDAR 50% F.I.D.M 100G

51.000 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR (G)

32.900 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR MILD COLORED (G)

89.760 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR HỮU CƠ DẠNG KHỐI O.VALLEY 226G

267.600 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA BÀO SỢI (ĐỘ ẨM THẤP) O.V 170G

256.800 đ

 

PHÔ MAI BÀO SỢI HỮU CƠ MILD CHEDDAR O.V 170G

256.800 đ

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800 đ