KEM, BƠ & PHÔ MAI  :  PHÔ MAI

PHÔ MAI SHREDDED LOW MOISTURE MOZZARELLA

256.800 đ

 

PHÔ MAI SHREDDED MILD CHEDDAR

256.800 đ

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

263.800 đ

 

PHÔ MAI ZELACHI CHEDDAR NATURAL

41.900 đ

 

PHÔ MAI SỢI EMBORG CHEDDAR

86.500 đ

 

PHÔ MAI MATURE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

159.600 đ

 

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR MILD

149.000 đ

 

PHÔ MAI MIẾNG CHEDDAR VỊ THẢO MỘC

64.200 đ

 

PHÔ MAI KRAFT MEXICAN CHEDDAR PEPPER JACK

159.600 đ

 

PHÔ MAI BURGER LÁT VỊ CHEDDAR ARLA

79.500 đ