PHÔ MAI

PHÔ MAI LÁT XÔNG KHÓI UNILAC 160G

116.300 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA UNILAC 200G

119.600 đ

 

PHÔ MAI LÁT GIÀU CANXI ANCHOR 250G

92.300 đ

 

PHÔ MAI SCAMORZA PIZZA 4P'S 90G

69.900 đ

 

PHÔ MAI CHEVRE BUCHE (G)

117.950 đ

 

PHÔ MAI LÁT AMERICAN CHEDDAR F.I.D.M 45% EMBORG 200G

89.300 đ

 

PHÔ MAI CROTTIN DE CHAVIGNOL AOC 70G

132.900 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR ARLA (G)

32.760 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA ARLA 200G

93.200 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR CẮT LÁT CHO MÓN BURGER 200G

79.500 đ

 

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO 1/8 (G)

82.950 đ

 

PHÔ MAI BONI PARMIGIANO REGGIANO

116.320 đ