Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc

DẦU GỘI NGĂN RỤNG TÓC TANAMERA 175ML

490.000 đ

 

TINH DẦU DƯỠNG TÓC VỎ BƯỞI SUSINIA 10ML

180.000 đ

 

TINH DẦU DƯỠNG TÓC SUSINIA 100ML

160.000 đ

 

TINH DẦU DƯỠNG TÓC SUSINIA 5ML

160.000 đ

 

DẦU DƯỠNG TÓC WELEDA 50ML  

389.400 đ

 

DẦU XẢ CHIẾT XUẤT TỪ QUẢ LỰU VÀ DẦU ARGAN L.P OLIVIER 200ML

119.000 đ

 

DẦU GỘI CHIẾT XUẤT TỪ QUẢ LỰU VÀ DẦU ARGAN L.P OLIVIER 250ML

119.000 đ

 

DẦU GỘI DƯỠNG TÓC CHO TÓC DẦU MYRTLE PINK CLAY L.P OLIVIER 250ML

119.000 đ

 

DẦU GỘI CHIẾT XUẤT HOA ĐÀO VÀ DÂY NHO L.P OLIVIER 250ML

119.000 đ

 

DẦU XẢ CHIẾT XUẤT HOA ĐÀO VÀ DÂY NHO LE PETIT OLIVIER 200ML

119.000 đ

 

DẦU GỘI CHIẾT XUẤT OLIU, HẠT MỠ VÀ DẦU ARGAN L.P OLIVIER 250ML

119.000 đ

 

KEM DƯỠNG TÓC CHIẾT XUẤT LỰU VÀ DẦU ARGAN L.P OLIVIER 200ML

145.000 đ