PHI THỰC PHẨM

XÀ BÔNG LOCCITANE SHEA BUTTER SOAP MILK

170.000 đ

 

XÀ BÔNG CỎ ROI NGỰA LOCCITANE

270.000 đ

 

MẶT NẠ DẦU DỪA

119.000 đ

 

XÀ BÔNG DẦU DỪA COCOVIE

65.000 đ

 

XÀ BÔNG HỮU CƠ HƯƠNG HOA HỒNG

49.000 đ

 

XÀ BÔNG HƯƠNG TRÀ HOA HỒNG

15.000 đ

 

NƯỚC GIẶT CHO DA NHẠY CẢM PURITY

507.600 đ

 

NƯỚC GIẶT HƯƠNG BẠC HÀ, OẢI HƯƠNG LIQUID

269.000 đ

 

XÀ BÔNG GIẶT ĐỒ HƯƠNG OẢI HƯƠNG SEVENTH GENERATION

314.709 đ

 

NƯỚC XẢ VẢI HƯƠNG OẢI HƯƠNG & BẠNH ĐÀN SEV. GENERATION

193.000 đ

 

NƯỚC XẢ VẢI THIÊN NHIÊN SEV. GENERATION

193.000 đ

 

NƯỚC TẨY VẾT BẨN VẢI SEV. GENERATION

179.000 đ