Pate

PATE THỊT & NẤM RỪNG LOUISE FINET 180G

112.000 đ

 

PATE THỊT VÀ NẤM BOLET LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT LỢN XAY JEAN FLOC'H 400G

67.900 đ

 

PATE GAN NGỖNG NGUYÊN MIẾNG FOIE D'OIE ENTIER 180G

946.000 đ

 

PATE GAN VỊT NGUYÊN MIẾNG LARNAUDIE 180G

937.600 đ

 

PATE GAN HEO CON HEO VÀNG

33.000 đ

 

PATE VỊT HENAFF

78.650 đ

 

THỊT HEO RILLETTES HENAFF 130G

112.000 đ

 

PATE THỊT HEO 2,5% HENAFF 80G

61.800 đ

 

PATE FOIE JEAN FLOC'H 78G

29.800 đ

 

PATE JEAN FLOC'H VOLAILLE 78G

29.800 đ

 

PATE RILLETTES JEAN FLOC'H 125G

51.500 đ