THỊT ĐÓNG HỘP   :  Pate

JEAN FLOC'H PATÊ CAMPAGNE

29.800 đ

 

PATÊ LUNCHEO JEAN FLOC'H

52.800 đ

 

GANG NGỖNG 2 SLICES ROUGIE

879.600 đ

 

PATE GANG NGỖNG 50% ROUGIE

1.098.500 đ

 

PATE VỊT RILLETTES CEBON

37.000 đ