Pate

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ THẢO MỘC MIỀN PROVENCE LOUISE FINET 180G

132.570 đ

147.300 đ

2 PATE GAN VÀ 1 PATE ĐỒNG QUÊ CORA 3 x 78G

125.700 đ

 

PATE ĐỒNG QUÊ CORA 3 x 78G

135.700 đ

 

PATE GAN CORA 3 x 78G

135.700 đ

 

PATE GAN VỊT NGUYÊN MIẾNG LARNAUDIE 120G

619.700 đ

 

PATE CHIM CÚT VÀ NẤM MORILLES LOUISE FINET 180G

132.570 đ

147.300 đ

PATE THỊT CHIM CÚT VÀ NẤM MORILLES LOUISE FINET 90G

89.730 đ

99.700 đ

PATE THỊT THỎ RỪNG VÀ LÁ HƯƠNG THẢO LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT VỊT VÀ QUẢ OLIU LOUISE FINET 90G

89.730 đ

99.700 đ

PATE THỊT LỢN RỪNG VÀ HOA HÚNG TÂY LOUISE FINET 90G

99.700 đ

 

PATE THỊT THỎ RỪNG & LÁ HƯƠNG THẢO LOUISE FINET 180G

112.000 đ

 

PATE THỊT VỊT & QUẢ OLIU LOUISE FINET 180G

100.800 đ

112.000 đ