THỨC UỐNG   :  NƯỚC TRÁI CÂY

NƯỚC ÉP CÀ RỐT FUKUREN

179.900 đ

 

NƯỚC ÉP VIỆT QUỐC OCEAN SPRAY

90.700 đ

 

NƯỚC ÉP LỰU RUBICON

99.000 đ

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS VỊ TÁO BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS HƯƠNG CAM BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC ÉP CHANH DÂY CÓ GAS BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC NGỌT CÓ GAS VỊ ỔI BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC TRÁI CÂY CÓ GAS VỊ BƯỞI HỒNG BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC TRÁI CÂY CÓ GAS VỊ DỨA & DỪA BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC ÉP ĐÀO CÓ GAS BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC TRÁI CÂY CÓ GAS VỊ CHANH BUNDABERG

53.500 đ

 

NƯỚC ÉP NHO CÓ GAS BUNDABERG

53.500 đ