THỨC UỐNG   :  NƯỚC TRÁI CÂY

NƯỚC CHANH LE FRUIT

143.800 đ

 

NƯỚC DỨA TƯƠI LE FRUIT

67.900 đ

 

NƯỚC BƯỞI TƯƠI LE FRUIT

90.800 đ

 

NƯỚC ÉP CHANH DÂY LE FRUIT 1L

56.400 đ

 

NƯỚC ÉP CAM LE FRUIT 1L

67.900 đ

 

NƯỚC CAM TƯƠI LE FRUIT

79.900 đ

 

NƯỚC ÉP SƠ RI CHANH DÂY DỨA LE FRUIT 1L

67.900 đ

 

NƯỚC ÉP DÂU RỪNG PFANNER

78.210 đ

 

NƯỚC ÉP LỰU PFANNER

85.260 đ

 

NƯỚC ÉP PHÚC BỒN TỬ PFANNER

85.260 đ

 

NƯỚC ÉP NAM VIỆT QUẤT PFANNER

85.260 đ

 

NƯỚC ÉP DÂU PFANNER

85.260 đ