CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Nui

NUI RISO DELVERDE

107.600 đ

 

NUI RIGATONI BRONZO DELVERDE 

95.700 đ

 

NUI PENNE RIGATE DELVERDE

95.700 đ

 

NUI HÌNH ỐNG HỮU CƠ DELVERDE

110.000 đ

 

NUI TRÒN DELVERDE

108.500 đ

 

NUI DELVERDE PENNE CON SEMI DI LINO

110.000 đ

 

NUI DIVELLA PENNONI RIGAT NO.29

44.000 đ

 

NUI VÀ PHÔ MAI THE CHEESIEST KRAFT

67.500 đ

 

NUI KRAFT MACARONI CHEESE YOU LOVE IT

67.375 đ

 

NUI HÌNH XOẮN N.48 CASTELLO

48.400 đ

 

NUI TO GOODNESS ORGANIC FUSILLI

265.500 đ

 

NUI PHOMAI KRAFT MACARONI CHEESE SPIRALS

67.500 đ