CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Nui

HOÀNH THÁNH Ý TỪ GẠO & BẮP HỮU CƠ ORGRAN

68.900 đ

 

NUI ORGRAN MULTIGRAIN PASTA WITH QUINOA PENNE

121.900 đ

 

H. TO GOODNESS ORGANIC PENNE 100% DURUM WHEAT

248.700 đ

 

H. TO GOODNESS ORGANIC ZOO PASTA

297.900 đ

 

NUI ỐNG TRÒN CÓ PENNE

64.900 đ

 

NUI DÀI XOẮN ỐC BARILLA

65.000 đ

 

NUI HÌNH NƠ BARILLA

65.700 đ

 

NUI DELVERDE NUI FUSILLI BRONZO

95.700 đ

 

DELVERDE NUI FARFALLE

107.600 đ

 

DELVERDE NUI PENNE LISCE BRONZO

107.600 đ

 

NUI PENNE CON CECI DELVERDE

109.500 đ

 

NUI CONCHIGLIONI 'I GIGANTI' DELVERDE

119.500 đ