TRÁI CÂY TƯƠI   :  Nho

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

724.850 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

198.700 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

124.750 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

163.700 đ