NGŨ CỐC & BÁNH KẸO

BÁNH QUY BƠ LA DORY 200G

64.900 đ

 

BÁNH QUY BƠ SOCOLA ĐEN LA DORY PETIT 200G

74.800 đ

 

BÁNH QUY BƠ SOCOLA SỮA LA DORY PETIT 200G

74.800 đ

 

BÁNH QUY NHÂN PHÚC BỒN TỬ ORGRAN 175G

105.700 đ

 

KHOAI TÂY CHIÊN VỊ PHOMAI CHEDAR VÀ HẸ TYRRELLS 150G

112.700 đ

 

KHOAI TÂY CHIÊN VỊ MUỐI BIỂN VÀ TIÊU ĐEN TYRRELLS 150G

112.700 đ

 

KHOAI TÂY CHIÊN VỊ ỚT NGỌT VÀ ỚT ĐỎ TYRRELLS 150G

112.700 đ

 

KHOAI TÂY CHIÊN VỊ GIẤM VÀ MUỐI BIỂN TYRRELLS 150G

112.700 đ

 

KHOAI TÂY CHIÊN VỊ MUỐI BIỂN NHẠT TYRRELLS 150G

112.700 đ

 

BÁNH QUY BƠ PETIT BEURRE 175G

45.300 đ

 

BÁNH QUY BƠ VỊ MUỐI BIỂN ST MICHEL 150G

96.700 đ

 

BÁNH QUY BƠ SOCOLA ST MICHEL 150G

96.700 đ