CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Mứt

MỨT CAM LEFRUIT

46.900 đ

 

MỨT DÂU TẰM LE FRUIT

46.900 đ

 

MỨT THƠM LE FRUIT

46.900 đ

 

MỨT DÂU TÂY LE FRUIT

46.900 đ

 

MỨT SÔ CÔ LA HẠT DẺ

180.000 đ

 

SET MỨT TRÁI CÂY 9 LỌ NHỎ LA PETITE

185.000 đ

 

SET MỨT TRÁI CÂY 6 LỌ

100.000 đ

 

MỨT CAM DARBO

14.700 đ

 

SET MỨT TRÁI CÂY 2 LỌ LỚN LA PETITE

200.000 đ

 

MỨT NAM VIỆT QUẤT BEERRENBERG

159.000 đ

 

MỨT SUNG MỸ & QUẾ BEERENBERG

159.000 đ

 

MỨT SUNG & HẠNH NHÂN BEERENBERG

159.000 đ