NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Kẹo Cao Su

KẸO CAO SU HƯƠNG BẠC HÀ TRIDENT

31.800 đ

 

KẸO GUM VỊ DÂU RỪNG VÀ CAM ĐỎ TRIDENT

39.700 đ

 

KẸO CAO SU BẠC HÀ ICE BREAKERS ICE CUBES

40.600 đ

 

KẸO GUM VỊ DÂU ICE BREAKERS

128.000 đ

 

KẸO CAO SU BẠC HÀ ICE BREAKERS ICE CUBES

128.000 đ

 

KẸO CAO SU HƯƠNG NHO ICE BREAKERS ICE CUBES

128.000 đ

 

KẸO GUM VỊ CHANH MÁT LẠNHICE BREAKERS

128.000 đ

 

KẸO GUM VỊ BẠC HÀ ICE BREAKERS

128.000 đ

 

KẸO GUM VỊ PHÚC BỒN TỬ ICE BREAKERS

128.000 đ

 

KẸO CAO SU THỔI ICE BREAKERS ICE CUBES

128.000 đ

 

KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG VỊ BẠC HÀ WRIGLEY'S EXTRA

39.000 đ

 

KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG VỊ ĐÁ POLAR WRIGLEY'S EXTRA

39.000 đ